Kalendář akcí

Adventní koncert v Husově sboru v Č. Budějovicích

15.12.2019 16:00
Jako už řadu let, také letos náš tradiční adventní koncert proběhne na tradičním místě. Přijďte se spolu s námi předvánočně zklidnit a naladit. Uslyšíte staré i novější vánoční písně, koledy a spirituály a k tomu si pochutnáte na našich domácích perníčcích.

Vystoupení v Jihočeském muzeu

09.12.2019 16:30
Ve svém komorním obsazení zazpíváme několik starých adventních a vánočních písní členům Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích u příležitosti 60. výročí jeho založení. 

Vystoupení na koncertu k 30. výročí založení sboru Mendík v DK Metropol v Č. Budějovicích

30.11.2019 19:00
Sbor Mendík založený při Gymnáziu J.V. Jirsíka v roce 1989 je pro řadu z nás mateřským sborem, kde jsme poprvé objevili kouzlo a sílu společného zpěvu. Proto k 30. výročí jeho založení přispějeme naším (a poté i společným) vystoupením.  

Soustředění s absolventy sboru Mendík

09.11.2019 09:00
Během půldenního soustředění budeme cvičně ladit hlasy s bývalými absolventy sboru Mendík ke společnému vystoupení u příležitosti výročí založení tohoto našeho mateřského sboru. Soustředění se koná na Pedagogické fakultě JU v Dukelské ulici, na Katedře hudební vědy, učebna č. 102 (1. patro).

Vystoupení v modlitebně Církve bratrské v Č. Budějovicích

08.11.2019 19:30
Při letošním podzimním vystoupení budeme doma tam, kde jsme ještě nikdy nebyli – v modlitebně Círve bratrské v Českých Budějovicích (ulice J.Š. Baara 64). Těšíme se na zajímavý, dosud nevyzkoušený prostor inspirace.

Vystoupení na vernisáži výstavy Sv. Anežka Česká v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích

24.10.2019 16:00
U příležitosti vernisáže výstavy "Svatá Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách", která proběhne v Jihočeském muzeu, vystoupíme v našem komorním obsazení a oslavíme tak 30. výročí svatořečení této milované české princezny a světice.

Zpívání v kapli v Dlouhé Stropnici

19.10.2019 15:30
Součástí letošního podzimního soustředění bude neformální vystoupení v návesní kapli v Dlouhé Stropnici. Rádi zazpíváme všem místním, přespolním i náhodou kolemj(e)doucím.  

Soustředění na Hojné Vodě

18.10.2019 17:00
Ve dnech 18.10.–20.10. proběhne tradiční soustředění v našem oblíbeném Penzionu Zvonice na Hojné Vodě, kde budeme pilně cvičit a cvičit a cvičit a k tomu ještě utužovat dobrou partu.. 

Vystoupení v Rudolfově

30.05.2019 18:00
V pátek 30. května v 18 hodin vystoupíme v Hornickém muzeu – Perkmistrovském domě v Rudolfově a ve svém komorním složení doprovodíme slavnostní chvíli udělování diplomů absolventů Univerzity středního věku.

Noc kostelů na Dobré Vodě

24.05.2019 19:00
K letošní Noci kostelů se připojíme v kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic, kde vystoupíme s oratoriem "Aramejský otčenáš" Christiana Bollmanna. V takovéto perle jihočeského baroka půjde jistě o mimořádný zážitek jak pro posluchače, tak i pro nás účinkující.
1 | 2 | 3 | 4 >>