Zpívání v kapli v Dlouhé Stropnici

19.10.2019 15:30

Součástí letošního podzimního soustředění bude neformální vystoupení v návesní kapli v Dlouhé Stropnici. Rádi zazpíváme všem místním, přespolním i náhodou kolemj(e)doucím.