Sbormistryně

Mgr. Ludmila Dvořáková

vystudovala Pedagogickou fakultu JU, obor hudební výchova a ruský jazyk a Filozofickou fakultu UK, obor hudební výchova a český jazyk. Tři roky vedla pěvecký sbor na Gymnáziu Strakonice a v r. 1989 založila na Gymnáziu J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích smíšený pěvecký sbor Mendík, v jehož čele stála více než dvacet let. Kromě Mendíka několik let pracovala i s přípravným sborem studentů nižšího gymnázia.

K 20. výročí založení Mendíka připravila s absolventy tohoto sboru vystoupení na výroční koncert, a tím byl položen základ komorního sboru Abwun.

Kromě toho je certifikovanou učitelkou Tanců dávných tradic, které se vyznačují tím, že se tančí na vlastní zpěv účastníků. Tance vede na večerech pro veřejnost a ve výběrovém semináři na Pedagogické fakultě JU.

Ludmila_Dvořáková